buddhist-mantra

Mantras des divinités bouddhistes

bouddhistes pour la méditation Les mantras bouddhistes pour la méditation et l' sont listés ci-dessous : Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Om Mani Padme Hum Namo Amituofo Om Muni Muni Mahamuni Sakyamuni Svaha Om Tare Tuttare Ture Svaha Om Tare Tuttare Ture Mama Ayuh Punya Jnana Pustim Kuru Svaha Om A Ra Pa Ca Na Dhih Tayata Om Bekanze Bekanze Maha Bekanze Radza Samudgate Soha Portail Para Gate Parasam Gate Bodhi Svaha Nam Myoho Renge Kyo Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Mantras bouddhistes pour la .